Jsme firma založená na příběhu jedné rodiny

Historie společnosti

Již před vznikem samostatného Československa jsme byli vnímáni jako nejprůmyslovějších část Evropy. Zůstali jsme tak i po vzniku samostatného Československa. Za 1. republiky se úspěšně rozvíjel průmysl dále, ke konci 30. let 20. století i směrem k válečné výrobě.  Tento rozvoj se nevyhnul brněnské Zbrojovce, která plánovala rozšíření výroby. V roce 1938 vznikl projekt závodu na obráběcí stroje (architektonická kancelář Klaudy-Lippert z Vídně). Kvůli okupaci z realizace sešlo, ale na podzim roku 1941 začala výstavba nové pobočky brněnské Zbrojovky a koncem roku 1942 byla dokončena. V roce 1943 byla, po zničení závodu v Hamburku, přemístěna firma Klöckner Flugmotorenbau na výrobu leteckých motorů do části kuřimské Zbrojovky a nově postavených hal ( v červnu 1944 pracovalo v obou závodech více jak 15.000 lidí). 25. srpna 1944 byly oba závody zničeny náletem 304. bombardovací perutě 15. letecké armády USA. Práce na obnovení výroby začaly téměř okamžitě, ale výroba nebyla v původním rozsahu obnovena. Po válce došlo k částečné opravě a dostavbám hal a 1. ledna 1950 vznikl národní podnik TOS Kuřim. Pro potřeby zahraničního obchodu vznikly Podniky Zahraničního Obchodu (INVESTA, KOVO, STROJIMPORT a jiné) některé z nich, využívaly pro skladování, balení a expedice do zahraničí původní části Klöckner Flugmotorenbau. Do roku 1989 zde působily výše zmíněné podniky. Po roce 1989 v rámci privatizace převzala celý areál společnost FINOP, a.s., později INVESTA International a.s. V roce 2005 koupila areál společnost KAMPOS, s.r.o. a nastavila trend plánování a vizionářství. V roce 2019 došlo k odštěpení společnosti KAMPOS LOGISTICS, s.r.o., tato společnost v tomto trendu pokračuje materiálem, který si Vám dovolujeme předložit - „Vize 2020-2030“.

2019
2020
2021

Rok 2019 byl prvním rokem samostatného řízení celého areálu, řízení energií, datových technologií až po manipulaci se zbožím nájemníků ploch.

Rok 2020 změnil naše životy víc, než jsme očekávali a než jsme si byli vůbec ochotni přiznat.

KAMPOS LOGISTICS roste. Máme před sebou cestu "vizi" , kterou chceme naplnit. Máme směr, kterým se chceme ubírat. Držíme se plánu růstu a rozvoje areálu.

Desatero KAMPOSU

1. Prokazujeme si vzájemnou úctu, respekt a důvěru.

2. Jsme plně loajální a hrdí na naši firmu, jejího ducha a tradici.

3. Pojí nás společné cíle, na jejichž realizaci spolupracujeme.

4. Chováme se tak, jako by firma patřila nám.

5. Prosazujeme otevřenou komunikaci uvnitř firmy.

 

6. Chceme být profesionálové.

7. Zakládáme si na čestné, zodpovědné a spolehlivé komunikaci se zákazníkem.

8. Naším cílem je zákazník spokojený s našimi službami.

9. Dlouhodobé vztahy se zákazníky jsou pro nás důležitější než krátkodobý zisk.

10. Vážíme si důvěry našich zákazníků.


Na okolním prostředí nám záleží 

V rámci dalšího rozvoje firmy jsme do dokumentu Vize 2020-2030 zakomponovali oddíl věnovaný ochraně životního prostředí. Postupnými úpravami v areálu chceme dosáhnout lepšího hospodaření s vodou, úspor energií a zkvalitnění prostředí pro naše zákazníky a zaměstnance. 

K těmto nemalým cílům nám pomůže investice do výstavby zelených střech a stěn na fasádách budov v areálu, pořízení solárních panelů a akumulační nádrže na dešťovou vodu, oplocení areálu živým plotem a výsadba stromů v jeho ploše.

Pomáháme, protože můžeme 

Jako firmě plné produktivních lidí nám pomoc lidem a organizacím, kteří to nejvíce potřebují, prostě dává smysl. Pravidelně věnujeme čas, energii a především finance těm, kterým to opravdu pomůže zlepšit kvalitu života.